Spin og push

Der arbejdes pt på et tilbud om indendørs cykeltræning og styrketræning til musik i vinterhalvåret (Spin og Push/Body Pump)  i samarbejde med Local Fitness, Aabenraa - Frøforsyningen på Lille Kolstrup 20 i Aabenraa hver tirsdag aften.

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk