Der er fart over feltet - i AAIG Triathlon

Kontakt - AAIG Triathlon

Vi hører gerne fra dig ..

AAIG Triathlons bestyrelse er:

Formand:

Næstformand:

Her har du et samlet overblik og kan tilmelde dig ..

Her kan du se hvem du skal kontakte for at tilmelde dig vores aktiviteter

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk