Bestyrelsen - AAIG Gymnastik

Formand

Louise Brage Bjerregaard

Næstformand

Iben Duedahl

Sekretær

Henny Malefijt

Kasserer

Connie Isabel Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Anja Pedersen Thuesen

Bestyrelsesmedlem

Christina Witthøft

Bestyrelsesmedlem

Hjalte Borchers Sørensen

Suppleant & Webmaster

Maria Rosenhøj Leth

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleybold, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt AAIG gymnastik

Webmaster: Maria Rosenhøj Leth webmasteraaiggymnastik@gmail.com

Formanden: Louise Bjerregaard formandaaiggym@gmail.com

Næstformand: Iben Duedahl Ibenduedahl@gmail.com

Kasserer: - Connie Isabel Frederiksen 2012aaig@gmail.com