Om foreningen

AAIG historik

Sådan startede det

AAIG (Aabenraa Idræt & Gymnastikforening) blev stiftet d.18 oktober 1922 på Folkehjem i Aabenraa, som en udløber af genforeningen af Sønderjylland efter 1. verdenskrig, hvor mange foreninger i landsdelen blev stiftet.

Foreningen har i dag ca.1500 medlemmer fordelt på 5 afdelinger: Gymnastik, AAIG - atm (atletik, tri & motion), Volleyball, Petanque & Banko.

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse og med en overordnet hovedbestyrelse. Hver afdeling har sin egen webmaster som har ansvaret for indholdet af egne sider og kontakt info kan findes på afdelingernes kontaktside.

100 års jubilæumsbog

Hovedforeningens sponsorer

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk