Samtykkeerklæring til AAIG

Retningslinjer

Aabenraa Idræts- og Gymnastik Forening bruger billeder i trykte og digitale medier. På den måde er det muligt for medlemmerne, forældre, kollegaer og andre interessenter at følge med i klubbens dagligdag. Gennem billeder og film fortæller vi de gode historier, deler viden og informerer om begivenheder og arrangementer.
Vi har stort fokus på, at offentliggørelsen skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. Ingen skal føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Derfor vurderer vi altid, hvad der er egnet til at dele med andre – og modtager vi evt. indvendinger, vil et billede eller en video blive fjernet i det omfang, det er muligt.

Offentliggørelse af billeder

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder:
Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke. Det drejer sig om billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet, og hvor det ikke er afgørende, hvilke personer der optræder på billedet.
Portrætbilleder må ikke offentliggøres uden et klart samtykke fra medlem og forældre (hvis medlemmet er under 18 år). Derfor har Aabenraa Idræts- og Gymnastik Forening brug for jeres samtykke nedenfor.

Ved at udfylde den nedenstående samtykkeerklæring giver du tilladelse til, at Aabenraa Idræts- og Gymnastik Forening må offentliggøre portrætbilleder og video. Det gælder blandt andet til klubbens hjemmeside, nyhedsbreve, pressebilleder, de sociale medier (Facebook, Instagram mm.) og andet informationsmateriale. Samtykkeerklæringen kan til enhver tid trækkes tilbage.

[contact-form-7 id="5972"]

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk