Her finder du terminer, stævner og arrangementer for 2021

Nålestævne

Terminsliste 2021

Her er plads til terminer for 2021

Indbydelser

Stævneindbydelser 2021

Her er der plads til indbydelser for 2021

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk