Atletik udvalg og trænere

Helge-Atletik
Helge Lauersen

+4529263679

Kirsten-Atletik
Kirsten E. Møller

+4527833044

Allan Lotzkat

+4522348501

Lars Bo-Atletik
Lars Bo Hansen

+4529263679

Kenny Bach Andersen

+4526216074

Ruben-Atletik
Ruben Jacobsen

+4540611935

Tove Grevsen

+4526483212

Trænere

Udover atletik udvalget, så er der også vores trofaste trænere. Tilsammen 10 trænere som har hver deres kompetencer og
er en kæmpe styrke for Aaig atletik.

xxxx

+4526216074

xxxx

+4540611935

xxxx

+4526483212

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1300 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, disc-golf, volleybold og petanque.

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt os

Webmater - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasser@aaig,dk