Bliv frivillig og del de gode oplevelser og succeser

 

Idrætsmærket

Idrætsmærket i AAIG – for alle

Både motionsløbere, triathleter, atletikfolk.

Det er gratis for medlemmer af AAIG ATM at deltage.

Der er lavet en ordning, så ikke-medlemmer (medlemmer af andre AAIGafdelinger, familie, bekendte osv) kan tage mærket for 100 kr.

Idrætsmærket kan tages på 2 måder: 

1.Det traditionelle idrætsmærke, der består af en atletikdel (kravene er sådan, at man ikke behøver at være atletikudøver for at klare disse. – Lidt træning i øvelserne gør meget ved det), en udholdenhedsdel (gang, løb eller cykling) og en formprøve (almindelige træningsøvelser som f.eks. maverulninger). Det er blevet den mest almindelige måde at tage mærket på i klubben. Flere motionister gør det som en udfordring og som afveksling.

2.Løbemærket Den anden måde er ”løbemærket”. Man skal lave 2 udvalgte løb og klare bestemte (ret skrappe) tidskrav i disse.

Når man har klaret idrætsmærkeløbene, giver man besked til Bodil Nielsen, der står for dette.

På DGIs hjemmeside: https://www.dgi.dk/atletik/om-dgi-atletik/idraetsmaerket/reglementer kan man finde listen over ”idrætsmærkeløb”. Her findes også regler og krav for atletikmærket.

Træning og prøver til det traditionelle mærke:

Fra mandag d. 14. august indt. start af oktober): hver mandag kl. 17-18 

så bl.a. motionsløbere kan deltage før deres løbetræning. 

Når atletikprøverne er i hus, kigger vi på tidspunkter for formprøven og udholdenhedsdelen.

Ps. Man kan også tyvstarte og begynde lidt for sig selv i skolernes sommerferien samtidig med atletikkens sommerferietræning (også mandag kl. 17-18). 

På Idrætsmærke-folkets vegne.

Helge Laursen 29 26 36 79 laursenstub@outlook.com 

Kontakt :

Idrætsmærkegruppen består af:

Kim Meyer mail:
kimmester@yahoo.com

Karsten Nissen:
kn@km.dk

Bodil Nielsen:
finntorsten@godmail.dk  (løbemærket)

Andreas Møller
sportivus-am@hotmail.com

Helge Laursen
Mobil: 29 26 36 79 
laursenstub@outlook.com (tovholder)

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk