Crazy Bikers

Claus Schmidt
+4529685076

RKCC

Bo Jørgensen
+4561745629

Crazy Bikers

Thomas Vestergaard
+4530501012

Crazy Bikers

Jørn Lindholm Mikkelsen
+4530740831

RKCC

Norman Jepsen
+45xx

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk