Medlemskab af AAIG Petanque

Alle – der har lyst – har lov til at prøve træningen nogle gange, uden at der opkræves kontingent.

Mød op til en træning på de tider, der stå her....>>> så melder vi dig ind.

Det koster 150,- om året.

Du har også mulighed for at tilmelde til forskellige arrangementer der foregår i Petanque afdelingen.

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleybold, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

I Petanque er vi 55 medlemmer

Kontakt bestyrelsen

Formand: Inger Jacobsen,
23 72 55 95, ingerjacobsen06@gmail.com

Næstformand: Henning Rohden,
21 43 54 15, hrd@youmail.dk

Kasserer: Rie Holm,
74 62 05 32, rieholm@webspeed.dk

© 2021 - AAIG