AAIG Atletik har pr 1 april 2021 - 120 medlemmer

Kongehøjsporet

Trailbuilder weekend:
Følg med på vores Facebook for næste spordag.
MTB hilsen fra
Styregrupppen for Kongehøjsporets Trailbuilderlaug.
Bo, Norman, Jørn, Thomas og Claus
Sydcup Kidz
Der afholdes sydcup Kidz, den 20 august fra 9-16.
Derfor vil området fra Saltbjerg ned til Tøndervej være spærret

Billeder fra sporet

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk