Igen i år, nærmere betegnet fredag d. 7. august 2020, afholdes det årligt tilbagevendende event: GRILL-LØBET!

Dette arrangement afholdes hvert år efter sommerferien og er baseret på brugerbetaling, typisk under 100 kr!
Man tager selv tallerkener, glas, kniv og gaffel + drikkevarer med.
Der startes med et løb under specielle betingelser.......

Anne Grethe og Holger stiller have og toilet til rådighed (i det mindste, indtil andet vedtages)!

SIDSTE TILMELDING D. 3. august KL. 22.00  


Se indbydelse her >>> 
                                                      Tilmelding                                            Deltagere