Motion Løbetræning 

Herunder ses en oversigt over hvilke tilbud vi har til vores motionister:

Mandag kl. 18.00
Vend-om 5-11 km.

Ca 10 km løb uden stop

Gåhold

Tirsdag kl. 17.00

Gåhold

Torsdag kl. 18.00

Vend-om 5-11 km

Interval

Gåhold

Obs: 

Der er ikke officiel træning på helligdage, juli måned og imellem jul og nytår, men man er naturligvis velkommen til at møde op på stadion og løbe en tur sammen.

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk