FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser på begivenheder m.m. uden varsel. Priser på abonnements sker udelukkende efter afgørelser på generalforsamling i Aabenraa Idræts- og Gymnastik Forening (AAIG) jf. vedtægterne.
Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusive moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

MEDLEMSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af AAIG, at du indbetaler kontingent til klubben. Første gang du tilmelder dig, skal du købe medlemskab via vores hjemmeside. Betalingen sker til via betalingskort til vores bank.

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express, JCB og China UnionPay.

Det er muligt at betale kontingent med betalingskort, som er godkendt af AAIG og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at AAIG fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort x 1 årligt, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af AAIG.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af AAIG trækkes automatisk via dit betalingskort.
Du vil senest 14 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.

AAIG benytter Conventus medlemssystem, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.
Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos AAIG, men hos Conventus.

Kvittering for betaling sendes pr. mail, når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår og du stopper dit medlemskab ved at foretage udmelding senest en uge før årsskifte.

Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender AAIG en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på hjemmesiden, du sendes videre til medlemssytemet Conventus. Nu klikkes på "Betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Haderslev Idræts-Forening's hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE
Ønsker du ikke længere medlemskab af AAIG, skal du kontakte vores medlemskasserer. Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten. Der refunderes ikke penge efter tilmelding af kontingent.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

AAIG's betingelser og vilkår (Handelsbetingelser)

 

MEDLEMMETS ANSVAR
AAIG forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet eksklusive moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk