Fuld fart og masser af sjov

Spring og spas

Holdet henvender sig til elever fra 0. - 2. klasse.

Uanset om man har gået til gymnastik tidligere eller ej, så vil Spring og spas være holdet for dig.

Til den ugentlige træning vil der blive arbejdet med den grundlæggende gymnastik, ligesom den enkelte gymnast vil blive udfordret.

Vi vil arbejde på at lære gymnasterne at rulle, slå vejrmøller, stå på hovedet, stå på hænder, springe over redskaber, hoppe på air track, hoppe på trampolin, øve afsæt og indspring m.m. Herudover arbejdes der motorisk med opvarmning til styrkelse af gymnasternes fysik samt bevægelseskoordination.

Sæsonen afsluttes med en sjov fælles opvisning.

Da Spring og spas ønsker at have fællesskabet i centrum, både i træningen og efterfølgende, indeholder sæsonen bl.a. en træningsweekend med overnatning. Herudover inviteres forældre til fællesarrangementer, til underholdning for alle.

Motion - glæde - udvikling - fællesskab - masser af spas - Kom og vær med.

Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 - 18.00 i Arena Aabenraa, Hal 5.

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1700 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, volleyball, petanque & banko

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt hovedbestyrelsen

Webmaster - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasserer@aaig.dk