Fuld fart og masser af sjov

Børneyoga v/Linda

Yoga er en unik mulighed for det yngre barn at få et naturligt forhold til krop og sind, samt at skabe en balance her imellem.

På dette hold vil vi gennem yogaens mange elementer arbejde med de grundlæggende motoriske færdigheder, styrke og kropsfornemmelse, så barnet kan blive bedre til at mærke sig selv og egne behov, for derved at kunne balancere det hele menneske.

Børneyoga - kan man det?
Ja, for i børneyoga leger vi yoga. Derfor er hver time opbygget omkring et tema, hvor en kombination af åndedrætslege, Yogalege og eventyrfortælling danner rammen om lektionen. For at gøre fortællingerne levende, illustrerer vi sammen med børnene udvalgte dele af historien med de klassiske yogastillinger, hvorpå der kobles relevant læring om naturen og verden. På den måde lære børnene de klassiske yogastillinger og oplever, hvordan musklerne strækkes og styrkes, så hele kroppen balanceres og gives ny energi.

I større eller mindre grad inddrages også andre kreative aktiviteter, som musik, rim og remser, hvilket gør, at børnene gennem forløbet vil kunne opleve at hoppe som en frø, glide som en slange, balancere som en stork og hyle som en ulv.

Som afslutning på yogalektionen slutter vi altid af med Yogasøvn - som er den bedste søvn - det er afslapnings – og visualiseringsøvelser eller lege, som kan hjælpe børnene til øget kropsbevidsthed og gøre dem bedre i stand til at koncentre sig og berolige sig selv.

Yoga hjælper bla. dit barn til at:

· Få god kropsfornemmelse

· Forebygge sportsskade

· Udvikle sin kreativitet

· Få bedre selvkontrol - og tålmodighed

· Forbedre balance og koordinationsevne

· Styrke og smidiggøre kroppen

· Anerkende sine potentialer

· Opleve sjov, leg og samhørighed med andre i læringsprocessen

· Finde ro i sig selv, og stresse af i en tid præget af omskiftelighed, stress og forvirring

· Koncentrere sig bedre

Kontaktperson fra bestyrelsen: Louise Kock

· Respektere sig selv, andre mennesker og naturen

Der tages udgangspunkt i det enkelte barns formåen og alder.

Ved særlige ønsker/behov kan nogle børn have ønske om forældredeltagelse. Det skal dog ske igennem dialog med yogalæreren og

med respekt for hele holdet.

Instruktør: Linda Christensen

Træningssted: Arena Aabenraa, Taekwondo lokalet i kælderen (trappenedgang findes mellem caféen og hal 3)

Målgruppe: 0. til 2. klasse

Vi træner onsdage kl.17.00 - 17.45

Det er max 10 deltagere på holdet og der skal være mindst 8 deltagere på et hold, før det kommer op at køre.

AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - har ca. 1300 medlemmer. Vi dyrker atletik, triathlon, motionsløb, gymnastik, disc-golf, volleybold og petanque.

Vi er organiseret i selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, og med en fælles overordnet hovedbestyrelse.

Kontakt os

Webmater - webmaster@aaig.dk
Formanden - formand@aaig.dk
Bestyrelsen - bestyrelsen@aaig.dk
Kasseren - kasser@aaig,dk