AAIG – ATM -atletik

Se iøvrigt træning i sommerferien her

Så er der resultater fra nålestævner:

Fra den 21 juni
Samlet resultat
Resultatliste øvelsesvis

Fra den 31 maj

Stævne resultat
Stævne resultat øvelsesvis

 

5A9a0565
 

Dagsorden til ordinært afdelingsmøde i Atletik, Tri og Motion

Torsdag den 24. juni 2021 kl. 17:30 – 19:15 i Arena Aabenraa, sal 1.

a.       Valg af dirigent og referent
b.       Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
c.       Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år i den form, som det er fremsendt til AAIG’s revisor, til godkendelse
d.       Forelæggelse af afdelingsbestyrelsens budgetforslag til orientering.
e.       Fastlæggelse af kontingent
f.        Behandling af indkomne forslag
g.       Valg af personer til afdelingsbestyrelsen, jf. §6, stk. 3

- Valg af formand (2 år) – Kenny Bach Andersen modtager genvalg
           - Valg af sekretær (2 år) – Conny Schlesinger modtager genvalg.
           - Valg af 1 medlem (2 år) – Bo Junker genvalg.
Det bør tilstræbes, at der er mindst én repræsentant fra hver af de tre aktiviteter og Bjergmarathon udvalget i bestyrelsen.

h.       Eventuelt

NB.: Tilmelding skal foregå til formand.atm@aaig.dk senest 20/6 og man skal have Corona pas for at kunne deltage.

På bestyrelsens vegne

 

Formand for AAIG ATM

Kenny Bach Andersen

Nærmere oplysninger om atletik:

Kenny Bach Andersen          formand.atm@aaig.dk       26 21 60 74

Kirsten E. Møller                   kfys@live.dk                        27 83 30 44

Helge Laursen                      laursenstub@outlook.com      29 26 36 79

 

 Mastertræningslejr

 Invitation og tilmelding til Mastertræningslejr

  Traeningslejr 1 Traeningslejr 2 Traeningslejr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A9a0743