For nærmere oplysninger omkring AAIG Volley, se vores Facebook side:

-Eller kontakt Ditte på mail: dittelundgaard@gmail.com