TRÆNINGS TIDER AAIG TRI VINTER 2017/2018        
DAG KL. DISCIPLIN STED ANSVAR
MANDAG 18.15 - 20.00 LØB SAMMEN MED AAIG MOTION STADION MOTION
MANDAG  19.00 - 20.30 SVØMNING (6 BANER) SVØMMEHALLEN

KATRINE/
EGET PROGRAM

TIRSDAG 18.30 - 20.15* SPINNING/BODYPUMP LOCAL FITNESS  LOCAL FITNESS 
ONSDAG  19.00 - 20.30 SVØMNING (3 BANER) SVØMMEHALLEN KATRINE
TORSDAG 18.15 - 20.00 LØB/INTERVAL SAMMEN MED AAIG MOTION STADION MOTION
SØNDAG  8.00 - 9.00** SVØMNING (6 BANER) SVØMMEHALLEN KATRINE/
EGET PROGRAM
SØNDAG 10.00 CYKLING MED RØDEKRO TRI OG RKCC STADION AAIG/RKCC

 

*   Start 22.10.19 

** Vær opmærksom på, at der i skolernes efterårsferie (11.10.20 og 18.10.20), juleferie (20.12.20 og 27.12.20), vinterferie (14.2.21 og 221.2.21), påskeferie samt pinseferie, kan være ændringer i træningstidspunkterne.