Bestyrelsen i AAIG Petanque

Formand:   Inger Jacobsen mail: ingerjacobsen06@gmail.com
Næstformand:  Frede Søbye     mail: sbyefrede@gmail.com
Kasserer: Inge Atzen    mail: ingeatzen@gmail.com
Sekretær:   Lisbet Hansen  mail: lisbetfridahansen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:  Ingelise Rohloff   mail: rohloff-petersen@youmail.dk
  Andreas Nielsen mail: acrm1978@hotmail.com
Suppleant: Lisbet Hansen mail: lisbetfridahansen@gmail.com
  Flemming Juel  mail: flemmingharlem@gmail.com