PRAKTISKE OPLYSNINGER

Nøgler / dørkoder

 • Nøgle og/eller dørkode udleveres der hvor det er nødvendigt.

 

 Redskaber

 • Du skal rydde redskaber på plads efter brug – dette gælder både håndredskaber og springredskaber.
 • Aflever redskaberne som du selv kunne tænke dig at modtage dem.
 • Hvis et redskab bliver ødelagt, eller du har ønsker om et nyt redskab, skal du tage kontakt til din kontaktperson.

 

Kursustilmelding

 • Du skal inden sæsonopstart tilmelde dig et eller flere kurser. Du har modtaget forslag til kurser sammen med dit velkomstbrev. Søg evt. selv efter andre kurser på DGI’s hjemmeside.
 • Tilmelding skal ske til Jette Hjort pr. mail: jettehjort77@hotmail.com. Ved tilmelding bedes du oplyse kursusnummer.

 

Opvisningstøj

 • I følgende kontingenter er der afsat penge til tøj til opvisning:
   • Far, mor og barn har 100 kr. pr. barn
   • Børnehold fra 3-6 år har 100 kr. pr. gymnast
   • Springhold og rytmehold op til 6. klasse har 200 kr. pr. gymnast
   • Rytmepiger fra 7. klasse har 250 kr. pr. gymnast
   • Springmix øvede og evt. voksenhold efter aftale med kontaktperson.
   • Parkour har 150 kr. pr. gymnast.

 

Det er vigtigt, at I overholder tøjbudgettet - der er ikke mulighed for at få ekstra penge.

Se følgende hjemmesider for inspiration til opvisningstøj:

www.chopar.dk  - www.hm.com/dk - www.rrtryk.dk. I kan også kontakte de lokale sportsforretninger og se, om de kan hjælpe.

 

Faktura for opvisningstøj sendes til kasserer Lena på mail 2012aaig@gmail.com.

 

Opvisningstid

Medio november skal bestyrelsen indgive opvisningstid og ønsker til dage til DGI Aabenraa Egnens opvisning. Det er derfor vigtigt, at instruktøren allerede her har gjort sig nogle overvejelser.

DGI Aabenraa Egnen anbefaler:

 • Rytmehold har max 10 min. på gulvet.
 • Springhold har max 15 min. på gulvet inkl. redskaber ind og ud.

Bestyrelsen forventer, at alle hold bruger tiden fuldt ud.

 

Forsikring

I AAIG Gymnastik (foreningen) har vi en ulykkesforsikring, der dækker vores instruktører, hjælpeinstruktører og minihjælpere under træning. Skulle uheldet være ude, så henvend dig til os fra bestyrelsen.

 

Børneattester

Èn gang om året skal vi indhente børneattester på alle instruktører over 15 år, der træner børnehold.  Disse underskrives ved opstartsmødet. Jette Keller er tovholder for dette.

 

Kontingent

Der åbnes for tilmelding til vintersæsonen i august. Hold øje med avis eller facebook for det præcise tidspunkt. Alle tilmeldinger skal ske via vores hjemmeside www.aaig.dk/gymnastik - under ”Tilmelding”.

Instruktøren har ansvaret for at følge op på, om alle deltagende gymnaster er tilmeldt. Opråbning skal ske inden efterårsferien – gerne efter 3. træning.

Tilmeldingsfristen er inden efterårsferien. Såfremt der herefter kommer nye gymnaster til holdet, er det op til instruktørerne, om hvorvidt gymnasten kan være med eller ej. Der er opbakning fra bestyrelsen, uanset om man svarer ja eller nej til at lade gymnasten deltage

 

 

INSTRUKTØRFORDELE

Deltagelse på hold

 • I vintersæsonen kan du deltage gratis på andre hold i foreningen – men det kræver, at du rent faktisk deltager på holdet og ikke blot optager en plads. Du tilmelder og betaler det fulde beløb og sender derefter en mail direkte til kasserer Lena på  2012aaig@gmail.com hvorefter du får penge refunderet. Dette gælder dog ikke vores JUMPING FITNESS hold; her betales fuld pris.

Såfremt du deltager på et eller flere opvisningshold, skal du selv betale for dragt/dragter. Prisen for dragter kan ses under punktet ”opvisningstøj”.

 

Honorar

 • 2 gange i løbet af sæsonen modtager du honorar (december og marts)
 • Instruktører får kr. 80 pr. lektion (Beløbet kan være 60 kr., hvis bestyrelsen vurderer, at der er for mange instruktører i forhold til antallet af gymnaster).
 • Hjælpeinstruktører får kr. 40 pr. lektion.
 • Minihjælper får kr. 25 pr. lektion.

1 lektion er 45 min.

Timesedler skal indsendes til Lena på mail 2012aaig@gmail.com. Det er hovedinstruktøren på holdene, der har ansvar for fra gang til gang at udfylde den udleverede timeseddel, samt indsende denne til Lena.

 

Kørselsgodtgørelse

Foreningen yder kørselsgodtgørelse ved kørsel til kursus mv. Afstanden skal være over 25 km og der ydes kr. 2,50 pr. km.

Hvis du ønsker kørselsgodtgørelse, skal du indsende din kursusbekræftelse samt antal kilometer til kasserer Lena på mail 2012aaig@gmail.com.

Vi anbefaler samkørsel ved kursusdeltagelse. Kontakt Sandra og forhør om flere fra foreningen skal på samme kursus som dig.

 

Instruktørtøj

Instruktørtøj bruges ved opvisninger til ind- og udmarch, ved fotografering og repræsentation af foreningen. AAIG Gymnastik betaler og udleverer instruktørtøj.

Ønsker instruktørerne det samme tøj som gymnasterne, er dette for egen regning.

 

Deltagelse ved arrangementer (Fastelavn mv.)

Deltager du som bestyrelsesmedlem, instruktør, hjælpetræner eller minihjælper ved et arrangement i foreningen, er du fritaget for at betale for dette arrangement, Deltager du som gymnast eller i privat øjemed, betaler du selv og tilmelder sig som alle andre.

Bestyrelsen har besluttet, at de instruktører og hjælpetrænere der deltager på Aktivt Springdøgn på Sundeved, gratis kan medtage egne deltagende børn. Til øvrige arrangementer er børn for egen regning.