Børneyoga

Yoga er en unik mulighed for det er yngre barn at få et naturligt forhold til krop og sit sind samt at skabe en balance her imellem. På dette hold vil vi gennem yogaens mange elementer arbejde med de grundlæggende motoriske færdigheder, styrke og kropsfornemmelse, så barnet kan blive bedre til at mærke sig selv og egne behov, for derved at kunne balancere det hele menneske.

Børneyoga  - kan man det?
Ja, for i børneyoga leger vi yoga, derfor er hver time opbygget omkring et tema, hvor en kombination af åndedrætslege, Yogalege og eventyr fortælling danner rammen om lektionen.  For at gøre fortællingerne levende illustrerer vi sammen med børnene udvalgte dele af historien med de klassiske yogastillinger, hvorpå der kobles relevant læring om naturen og verden. På den måde lære børnene de klassiske yogastillinger og oplever hvordan musklerne strækkes og styrkes, så hele kroppen balanceres og gives ny energi.  I større eller mindre grad inddrages også andre kreative aktiviteter, som fx musik, rim og remser, hvilket gør, at børnene gennem forløbet fx vil opleve at hoppe som en frø, glide som en slange, balancere som en stork og hyle som en ulv. Som afslutning på yogalektionen slutter vi altid af med Yogasøvn - som er den bedste søvn - det er afslapnings – og visualiserings øvelser eller lege, som kan hjælpe børnene til øget kropsbevidsthed og gøre dem bedre i stand til at koncentrer sig og berolige sig selv. 
Yoga hjælper bla. dit barn til at:
 • Få god kropsfornemmelse
 • Forebygge sports skade
 • Udvikle sin kreativitet
 • Få bedre selv kontrol - og tålmodighed
 • Forbedre balance og koordinations evne
 • Styrke og smidiggøre kroppen
 • Anerkende sine potentialer
 • Opleve sjov, leg og samhørighed med andre i læringsprocessen
 • Finde ro i sig selv, og stresse af i en tid præget af omskiftelighed, stress og forvirring
 • Koncentrere sig bedre
 • Respektere sig selv, andre mennesker og naturen

Der tages udgangspunkt i det enkelte barns formåen og alder, endvidere er det muligt, ved behov, at forældre deltager på lige fod med børnene. 

Instruktør: Linda

Træningssted: Arena Aabenraa, Taekwondo lokalet i kælderen (trappenedgang findes mellem caféen og hal 3).

0. til 2. klasse træner onsdag fra 16.30 til 17.15.

3. til 5. klasse træner onsdag fra 17.30 til 18.15.

Det er max 10 deltagere på begge hold og der skal være mindst 8 deltagere på et hold, før det kommer op at kører.

 

Opstart onsdag d. 11. september 2019.