Dagsorden til ordinært afdelingsmøde i Atletik, Tri og Motion

Torsdag den 24. juni 2021 kl. 17:30 – 19:15 i Arena Aabenraa, sal 1.

 

a.       Valg af dirigent og referent

b.       Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år

c.              Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år i den form, som det er fremsendt til AAIG’s revisor, til godkendelse

d.       Forelæggelse af afdelingsbestyrelsens budgetforslag til orientering.

e.       Fastlæggelse af kontingent

f.       Behandling af indkomne forslag 

g.       Valg af personer til afdelingsbestyrelsen, jf. §6, stk. 3

          - Valg af formand (2 år) – Kenny Bach Andersen modtager genvalg

          - Valg af sekretær (2 år) – Conny Schlesinger modtager genvalg.

          - Valg af 1 medlem (2 år) – Bo Junker genvalg.

          Det bør tilstræbes, at der er mindst én repræsentant fra hver af de tre

          aktiviteter og Bjergmarathon udvalget i bestyrelsen. 

h.       Eventuelt

NB.: Tilmelding skal foregå til formand.atm@aaig.dk senest 20/6 og man skal have Corona pas for at kunne deltage.

  

På bestyrelsens vegne

 

Formand for AAIG ATM

Kenny Bach Andersen

 

 

 

 

 

STAFET 2020
AABENRAA – RØDEKRO – LØJT
Se mere info her


Mail send ud til alle

Vigtigt Vigtigt
Hej Alle

Fra AAIG ATMs side bakker vi op om og følger de krav og anbefalinger som kommer fra myndighederne, i bestræbelserne på at dæmpe for udbredelsen af Coronavirus.

Vi har derfor besluttet at indstille al aktivitet i klubben fra dags dato, foreløbig for de næste 14 dage.

Det betyder konkret at al træning er indstillet, samt at generalforsamlingen og afdelingsmødet i AAIG på tirsdag er aflyst.

Hvornår klubben genoptager sine aktiviteter, vi blive rundsendt.

PBV

Formand for AAIG ATM

Kenny Bach Andersen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyhed til alle i ATM

AAIG er i samarbejde med Rødekro og Løjt løbe med til at arrangere et løb i forbindelse med Stafet 2020 -  Genforeningen.

Du og din familie kan være med, når vi sammen med DGI Sønderjylland markerer 100-året for Genforeningen i løbe- og gåsko uden tidtagning.
I 9 forskellige byer i Syd- og Sønderjylland kan du opleve en sand folkefest med bevægelse, historiske fortællinger og masser af underholdning for alle aldre, når Stafet 2020 afholdes fra d. 2. - 30. maj 2020.

Find program og et event tæt på dig lige her: www.dgi.dk/stafet2020
Du får også en mulighed for at deltage i Rømø halvmarathon over dæmningen den. 19. maj 2020.
Se alle oplysninger om løbet på dette link: https://www.sportstiming.dk/event/7169

Med venlig hilsen
Bo junker


Foredrag onsdag den 26. februar kl 19.00 i Arena Aabenraa med Christian Sørensen, som på sine mange Afrikaophold altid  har haft løbeskoene med 
 
Foredraget er for alle AAIG medlemmer
 

                                               Tilmelding                                             Tilmeldte